Każda uczciwie i legalnie działająca firma w branży klimatyzacyjnej powinna posiadać odpowiedni certyfikat wydawany przez Urząd Dozoru Technicznego. Certyfikat ten wydawany jest po uprzedniej kontroli przedsiębiorstwa oraz dodatkowo po pozytywnym przejściu egzaminów państwowych przez pracowników lub właścicieli firmy.

Firma Business Concept Mateusz Siedlecki będąca właścicielem marki Thermoklima.pl należy oczywiście do grona certyfikowanych firm, które mogą zajmować się instalacją, konserwacją, serwisowaniem, naprawą oraz likwidacją urządzeń.

Nasza firma widnieje w specjalnym rejestrze certyfikowanych przedsiębiorstw prowadzonym przez Urząd Dozoru Technicznego pod numerem FGAZ-P/20/0070/19 

Rejestr certyfikowanych przedsiębiorstw dostępny jest pod adresem https://www.udt.gov.pl/rejestry 

Wykaz aktów prawnych regulujących działalność firm w zakresie instalacji, konserwacji, serwisowania, naprawy oraz likwidacji urządzeń.

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2015/2067 z dnia 17 listopada 2015 r. (stacjonarne urządzenia chłodnicze, klimatyzacyjne i pompy ciepła oraz agregaty chłodnicze samochodów ciężarowych i przyczep chłodni)

  • Rozporządzenie Komisji (WE) NR 304/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r. (stacjonarne systemy ochrony przeciwpożarowej i gaśnice)
  • Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2015/2066 z dnia 17 listopada 2015 r. (rozdzielnice elektryczne)
  • Rozporządzenie Komisji (WE) NR 306/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r. (rozpuszczalniki na bazie fluorowanych gazów cieplarnianych)